Mgr. Josipa Beladič, advokát

„Tajomstvom dosiahnutia pokroku je začať.“

Mgr. Josipa Beladič poskytuje komplexné právne služby na celom území Slovenskej republiky pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby. Právne služby poskytuje slovenským aj zahraničným klientom, pričom okrem slovenského jazyka komunikuje s klientami tiež v anglickom a chorvátskom jazyku. Právne poradenstvo je možné poskytnúť tiež online, bez nutnosti osobnej návštevy advokáta. 

Mgr. Josipa Beladič poskytuje právne služby najmä v oblastiach:

  • občianske právo 
  • obchodné právo 
  • rodinné právo 
  • pracovné právo
  • správne právo 
  • konkurz a reštrukturalizácia